Colorful life
colorfullife
19 tháng 11

Tội thân cái cây, méo làm gì nên tội cũng bị chết #hatgiongtamthan

4 Lượt thích
Ming nguyen
minhnguyen
19 tháng 11

Áo dự đoán tương lai #hatgiongtamthan

11 Lượt thích
Tũn
tun
14 tháng 11

Ad làm ăn chán vl, qua mẹ nó trung thu rồi còn đâu #hatgiongtamthan

20 Lượt thích
Dzung Nguyen
dzungnguyen
14 tháng 11

Thương các anh, thương luôn thằng bình luận #hatgiongtamthan

13 Lượt thích
Kem Smile
kemsmile
09 tháng 11

Không có thầy giáo à #hatgiongtamthan

12 Lượt thích
Tiêu Diêu
tieudieu
08 tháng 11

Thế mà tao đã trách nhầm người tốt #hatgiongtamthan

21 Lượt thích
Lan SiRô
lansiro
07 tháng 11

Anh muốn đi đâu em chở :v #otofun #hatgiongtamthan

14 Lượt thích
Karate Linh
karatelinh
06 tháng 11

Đúng và ngày vong ân xá tội cmnr #hatgiongtamthan

15 Lượt thích
Khanh Nguyen
khanhnguyen
05 tháng 11

Thề, ảo diệu vãi loằn luôn #hatgiongtamthan

9 Lượt thích
Ming nguyen
minhnguyen
05 tháng 11

Anh em 37 chúc anh em 36 đạp xe vui vẻ #hatgiongtamthan

8 Lượt thích

Tải ứng dụng Tui Hài Hước

Tải ngay ứng dụng Tui Hài Hước để xem những bình luận chất như nước cất.