Tui hài hước - Chia sẻ những bình luận hài hước
Sur ma route
ngsurma
09 tháng 02

Hôm qua mình có đi ngang thấy CA đứng đầy định gửi xe vào hóng hớt chơi mà tìm hoài kg thấy ai giữ xe, thì ra bác về sớm #vnexpress

16 Lượt thích

Tải ứng dụng Tui Hài Hước

Tải ngay ứng dụng Tui Hài Hước để xem những bình luận chất như nước cất.