Tui hài hước - Chia sẻ những bình luận hài hước
Pumbaa
pumbaa
09 tháng 02

Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chiều cao thì không thay đổi được #beattroll

14 Lượt thích

Tải ứng dụng Tui Hài Hước

Tải ngay ứng dụng Tui Hài Hước để xem những bình luận chất như nước cất.