Tui hài hước - Chia sẻ những bình luận hài hước
Fun collection
funcollection
13 tháng 04

"Mày săm cho cô cái lông mày cao hơn lông mày cũ một tí nhé, cái bọn trước làm mãi mà chưa ưng ý cô" Credit: Đồng Nhật Linh

16 Lượt thích

Tải ứng dụng Tui Hài Hước

Tải ngay ứng dụng Tui Hài Hước để xem những bình luận chất như nước cất.